Przebywanie w Krakowie

Jednym z globalnych wyzwań w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze miasta nie są dostosowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki pojawił się przez zwiększenie się ilości aut na polskich ulicach. Z tego powodu główną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi podjąć prawie każde miasto jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie krakowian jak również poprawi całokształt gospodarki miasta.

Na tle pozostałych gmin, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową i rozwój dróg trzeba zainwestować sporo środków . Z ważniejszych inwestycji trzeba wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusów – jedyną w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi połączeniami oraz remonty już powstałych tras autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie znoszą – problemy w komunikacji i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Trzeba jednak pamiętać, że bez napraw jakość dróg nie może się poprawić i by było lepiej, trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski program
Przekazywanie środków w komunikacje to nie jedynie następne drogi, jak również doskonalszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów może być ścieralna nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga jeszcze wielu zmian i nowych pomysłów, aby poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko autem, ale też autobusami. Ale da się zauważyć jasno, że całość jest na prostej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.

Comments are closed.